Joy Dance Szczecin

Zasady bezpieczeństwa wrzesień 2020 COVID 19

Ważna informacja

  • Wchodząc do Studia obowiązkowo dezynfekujemy ręce!
  • Butelki i bidony z wodą lub innymi napojami muszą być podpisane.
  • W miesiącu wrześniu Rodzice lub opiekunowie najmłodszych grup mogą towarzyszyć Dziecku na terenie naszego Studia oczywiście w maseczkach.
  • Rodzice i opiekunowie pozostałych grup mogą przebywać w limitowanej ilości w poczekali również w maseczce.